ZORISLAV ŠOJAT

Zorislav Šojat - Binarni kod

Urednik i suradnik: Gordan Masnjak


Share on Facebook


0000
Od računa do računala - Najava

16/12/2020


0001
Od računa do računala

17/12/2020


0010
Računamo na računala

sutra, danas, jučer

14/01/2021


0011
Ekologija, Moda i Kompjutori / Ecology, Fashion and Computers

21/01/2021 - Gošća: Danit Peleg / With Danit Peleg


0100
Romantika elektronskih mozgovâ

08/02/2021 - Gost: Branimir Makanec


0101
Prst ili razmjer, pitanje je sad

22/02/2021


0110
Titraj boje

15/03/2021


0111
Jabuke i kruške međumrežja

03/05/2021


1000
Trešnje i višnje (i jagode i maline) međumrežja

10/05/2021


1001
Razumno ili umno

17/05/2021


1010
Kad biljke propjevaju

02/08/2021


1011
Occamova britva

09/08/2021


1100
Svjetlostne ribice

19/10/2021 - Voditelj: Gordan Masnjak


1101
Gdje se sakrila istina?

06/12/2021


1110
Oko kibernetike

13/12/2021


1111
Novogodištnji vremeplov

03/01/202210000  
Svjetlovir

21/02/2022  


10001  
Od broja do brojke do broja

03/03/2022  


10010  
Festival svjetla

09/03/2022 - 16/03/2022 - 20/03/2022 - Voditelj: Gordan Masnjak  


10011  
Quo vadimus? Quo vademus?

02/05/2022  


10100  
45  

(MIPRO u najboljim godinama)

23/05/2022 - Gost: Karolj Skala    


10101  
Zlatna povelja  

06/06/2022 - Suradnik: Branimir Makanec     


10110  
1000 godinâ s kompjutorima  

13/06/2022 - MMC Reunion 2022     


10111  
O ćudoređu i činoređu  

24/10/2022 - Predavanje sa skupa povodom 100-te obljetnice rođenja Lászlóa Bulcsúa     


Share on Facebook


Online Live TV Croatia

GridVision
Grid Vision Portal


CIR Logo
Centar za informatiku i računarstvo

Gliptoteka HAZU
Back to the entrance

Main Portal

Posljednja promjena: 25/10/2022, 14:44 CEST, by Zorislav Šojat.


Stranice Vam je poslužio Grgur,
SUN 3/60, 20MHz Motorola MC68020+MC68881, 20MiB RAM,
1987. godište.
Sun
35 godina neprestane uporabe, 30 godina na Hrvatskoj akademskoj mreži!